Categories
16.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MAF & Malmö Impro – Teatersport med Malmö Impro

Maf & malmö impro

Teatersport med Malmö Impro

Flera lag från Malmö Impro drabbar samman i en rafflande omgång teatersport. 

Här finns förstås inga manus – allt som händer på scen hittas på i stunden och publiken är med och bestämmer förutsättningarna för vad som ska ske. 

Det regerande laget är En häst i familjen. Kommer de att kunna försvara sin titel?

ENGLISH

Several teams from Malmö Impro battle it out in a round of theatre sports.

There is no script to follow here – everything that happens on stage is improvised on the spot and the audience is along for the ride, deciding themselves what is about to happen on stage.
The reigning team is En häst i familjen. Will they be able to defend their title?

Scen 3, MAF
Spångatan 20

16.00 -17.30

För/For: 12+
Antal platser/Number of seats: 80

Categories
20.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MAF & TEATER KRUMELUR – Gröna hissen

MAF & TEATER KRUMELUR

Gröna hissen

Gröna Hissen är en klassisk fars, skriven 1915 av Avery Hopwood i nyöversättning av Teater Krumelur. Följ paren Widén och Berglund genom missförstånd, hjärtesorg och invecklade knipor under ett kaotiskt dygn i deras gemensamma lägenhetshus!

ENGLISH

Gröna Hissen is a classic farce, written in 1915 by Avery Hopwood, now in a new translation by Teater Krumelur. Follow two couples, the Widéns and Berglunds, through a series of hilarious misunderstandings, heartaches and complex mishaps, all played out during one chaotic day in the block of flats where the couples live.

Scen 3, MAF
Spångatan 20

20-21.30

För/For: Vuxna / Adults
Antal platser/Number of seats: 80

Categories
14.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MAF & TEATER PEACOCK – Andrea och jag

MAF & TEATER PEACOCK

Andrea och jag

Andrea och jag är en teaterföreställning på två språk: svenska och spanska. Monologen spelas av två skådespelerskor som gestaltar Andrea, den enda karaktären i pjäsen. Berättelsen utspelar sig framför en spegel och fokuserar på den emotionella och psykologiska konflikten hos en individ som försöker läka och hitta sin identitet mitt i motgångarna.

ENGLISH

Andrea and me is a theatre performance in two languages: Swedish and Spanish. The monologue is performed by two actresses who both play Andrea, the only character in the play. The story plays out in front of a mirror and focuses on the emotional and psychological conflict of an individual hoping to heal and find their identity in the face of adversity.

Scen 3, MAF
Spångatan 20

14.00 -14.35

För/For: Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80

Categories
15.00 2024 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Un Mundo de Color – Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM

Un Mundo de Color - Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

Vi strävar efter att vara ledande inom innovativa initiativ inom barnkulturen i Malmö, där vi ständigt utforskar och introducerar nya spännande koncept som sammankopplar den latinoamerikanska (peruansk) stilen att underhålla barn. Arrangemangen vänder sig till alla barn, och deras vuxna, som vill tillbringa en vacker eftermiddag med underhållning med musik, dans och integrationslekar för barn.

ENGLISH

We strive to be a leader in innovative initiatives in children’s culture in Malmö, where we constantly explore and introduce new exciting concepts that connect the Latin American (Peruvian) style of entertaining children. The event is aimed at all children, and their adults, who want to spend a beautiful afternoon of entertainment with music, dance, and integration games for children.

Barnens scen
Falsterbogatan 17

15.00 -16.00

För/For: Barn och deras vuxna /Children and their adults
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt

Categories
17.00 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Musik, danser och traditioner från Peru

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM

Musik, danser och traditioner från Peru

Välkommen till vår andra föreställning! Upplev Perus kust, berg och djungel med nya rytmer och traditioner. Med musik, projektioner och skickliga artister tar vi dig på en oförglömlig resa, inklusive en överraskningsdans av barn som bär på vårt peruanska arv. Förenade i samma uppgift, att “sprida vårt arv”. För att vi är arvtagare till en rik och stor uråldrig kultur. Vi är “Peru”. Vi bär det i våra sinnen och hjärtan. Denna dansgrupp är en grupp född med en mycket tydlig ädel idé. Denna idé är att njuta av Perus typiska danser samtidigt som vi sprider dem så att Sverige och världen vet att de finns.

ENGLISH

United in the same task, that of “spreading our heritage.” Because we are heirs of a rich and great ancient culture. We are “Peru”. We carry it in our minds and hearts. This dance group is a group born with a very clear noble idea. This idea is to enjoy the typical dances of Peru at the same time that we spread them so that Sweden and the world know that they exist.Barnens scen
Falsterbogatan 17

17.00 -18.00

För/For: Alla/Everyone 
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt

Categories
16.15 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – Konrad Holmqvist och Em Lang, Examensproduktion

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ

Konrad Holmqvist och Em Lang – Examensproduktion

Em Lang och Konrad Holmqvist redovisar sin examensproduktion. Föreställningen är en vidareutveckling av förstudien Branching Paths som redovisades hösten 2023.

Om Branching Paths:
Vad kan rollspel och dess olika former tillföra scenkonsten? Hur kan deltagarbaserad scenkonst utvecklas med hjälp av de verktyg som tv-spels-modellen “choose-your-own-adventure” erbjuder?

  Utifrån den frågan har vi skapat en föreställning där publiken får vara med och bygga narrativet. Branching Paths är ett verk där beslut och gruppdynamik ställs i fokus, och vi frågar oss om en berättelse har en större chans att påverka oss när vi får påverka den.

ENGLISH

Em Lang and Konrad Holmqvist present their graduation production. The performance is a continuation of the preliminary study “Branching Paths,” which was presented in the fall of 2023.

About “Branching Paths”: What can role-playing and its various forms contribute to the performing arts? How can participant-based performing arts evolve using the tools offered by the video game model “choose-your-own-adventure”?

Based on this question, we have created a performance where the audience participates in building the narrative. “Branching Paths” is a work that places decisions and group dynamics in focus, questioning whether a story has a greater chance of influencing us when we have the opportunity to influence it.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

16.15 -17.30

För/For: 12+
Antal platser/Number of seats: 32

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – och hur känns det? Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

teaterhögskolan i malmö

och hur känns det? - Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

Förklädda i sina alter egon undersöker Linda Blom och Maja Ellborg, i sitt examensarbete, olika sätt att hantera känslor. Deras förarbete utmynnade i ett sceniskt konsert-kollage om poptjejer som genom låtskriveri och känslosamma mellansnack bearbetade sina breakups. Humor, ironi och närhet till publiken är centrala medel i Linda och Majas konst. 

Genom sitt examensprojekt vill de göra ett verk där flera konstnärliga element får komma till uttryck och styra riktningen mot slutprodukten – musik, ljudbilder, scenbilder, texter och kroppsliga uttryck. 

ENGLISH

Disguised in their alter egos, Linda Blom and Maja Ellborg explore various ways of managing emotions in their thesis project. Their preliminary work culminated in a scenic concert collage about pop girls who processed their breakups through songwriting and emotional discussions. Humor, irony, and audience closeness are central elements in Linda and Maja’s art.

Through their graduation project, they aim to create a work where multiple artistic elements are expressed, guiding the direction towards the final product – music, soundscapes, stage visuals, texts, and physical expressions.Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

15.00-15.45

För/For: 16+
Antal platser/Number of seats: 32

Tillgängligt

Categories
13.00 14.30 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – Guidad tur på Teaterhögskolan

Teaterhögskolan i malmö

Guidad tur på Teaterhögskolan

Guidad tur på Teaterhögskolan där besökarna får titta in i våra lokaler och höra om skolans verksamhet, från kostymateljé till undervisningssalar. 

ENGLISH

Guided tour at the Theatre Academy where visitors get the opportunity to peek into our premises and learn about the school’s activities – from the costume studio to classrooms.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

13.00 -13.20 & 14.30-14.50

För/For: 12+
Antal platser/Number of seats: 20

Tillgängligt

Categories
18.00 2024 UNGDOM/VUXNA

INKONST – Samtal och utdrag från Cosmetic Demons av Sindri Runudde

Inkonst

Samtal och utdrag från Cosmetic Demons av Sindri Runudde

En vecka innan premiären av Sindri Runuddes föreställning Cosmetic Demons välkomnar vi publik för att ta del av ett utdrag från föreställningen. I samband med detta samtalar Sindri med Inkonsts konstnärliga ledare Petra Huisman om verkets tematik och uppkomst.

I Cosmetic Demons: A Choreographic Salon är frisörsalongen en plats där skvaller, känslor och personliga processer synliggörs. Framför stolarna – där spegeln brukar vara – står nu en dansare. Tre frisörer, tre kunder och tre dansare leker fram en koreografisk idé som blir till en salong.

Med en uppslukande upplevelse blickar du in i en social plats och genom dansens transformativa handlingar blir intimiteten mellan frisör och kund centralt. Genom nyfikenhet utmanar Sindri publiken och med visuella förskjutningar skapas ett metaforiskt rum att vara tillsammans i. 

Verket utvecklas under 2023 och har premiär på Inkonst, Malmö i april 2024. Samproducerad av Dansens Hus Stockholm, Norrlandsoperan och Inkonst, Malmö med stöd från Kulturrådet, nordisk kulturfond, Konstnärsnämnden. Produktion av Sindri Runudde och Nordberg Movement.

ENGLISH

Inkonst
Bergsgatan 29

18.00 -19.00

För: Vuxna 
Antal platser: 50

Tillgängligt

Categories
13.30 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – Skådespeleriets grunder, workshop

Teaterhögskolan i Malmö

Skådespeleriets grunder – workshop

En kort workshop där grunderna i Teaterhögskolan i Malmös undervisning presenteras genom ord och övningar. Efter en kort introduktion kommer workshop-deltagarna aktivt medverka i några lekfulla övningar som på olika sätt fångar kärnan i den träning som studenterna genomgår under den fyraåriga skådespelarutbildningen.   

Workshopledare: Henry Stiglund, skådespelare och lektor i scenframställning. Fredrik Haller, rektor på Teaterhögskolan i Malmö och lektor i dramaturgi.

ENGLISH

A short workshop where the fundamentals of the teaching at the Malmö Theatre School are presented through words and exercises. After a brief introduction, workshop participants will actively engage in some playful exercises that capture the essence of the training that students undergo during the four-year acting program.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

13.30 -14.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 20 

Tillgängligt